อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001327] 


khun Tle has graduated from Bristol House TOEIC I AM 800+ Course

khun Tle has graduated from Bristol House TOEIC I AM 800+ Course
Everybody's a star - khun Tle has graduated from Bristol House

Nowadays when things seem more and more difficult to take on, obstacles are so great that many would almost believe it is impossible to even start. Thankfully, some believe otherwise. Like khun Tle here who took on TOEIC I AM 800+ Course with us at Bristol House because the desire to extend her English knowledge was greater than the seeming obstacles. She has done herself proud by deciding to study with us and working on throughout our programme consistently. Now hopefully, with equipped knowledge and techniques to tackle TOEIC test, she is one of the people who believe that all things are possible. I'm very proud of her. Hope to see you soon.

In photo; khun Tle Supacha, me Than Thanakon

Lots of luv,

Than

Tel 085-164-6105
BristolHouse.SchoolofEnglish@gmail.com
www.bristolhouse.net
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
https://bristol-house-school-of-english.business.siteรูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than [admin]
วันเวลาที่เขียน : 05-08-2562 , 11:14:30
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [326, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today
085-164-6105