อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [000488] 


Texts To Inspire - If you cannot risk..

Texts To Inspire;

If you cannot risk, you cannot grow.
If you cannot grow, you cannot become your best.
If you cannot become your best, you cannot be happy.
And if you cannot be happy, what else matters?
- Dr. Viscott

ถ้าเราไม่เสี่ยง เราก็เติบโตไม่ได้
ถ้าเราไม่เติบโต เราก็ไม่ใช้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมที่สุดของตัวเรา
ถ้าเราไม่ใช้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมที่สุดของตัวเรา เราก็ไม่มีความสุข
และ ถ้าเราไม่สามารถมีความสุขได้ แล้วอะไรมันจะสำคัญอีกเล่า?
- Dr. Voscott

All the best, //Than x @ Bristol House

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x @ Bristol House [admin]
วันเวลาที่เขียน : 27-08-2557 , 15:18:44
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [501, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้
Enrich Your English Today!

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus