อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [000484] 


Bristol House's Cool Clip - Dealing With Boredom

Bristol House's Cool Clip;

Hello everyone. This is only me, Than. How are you doing?

I hope you're having a lot of fun during this weekend and not feeling too bored. And if you are, I've got this clip for you to listen to. You can find out how to get out of the boredom. It's quite interesting to know. I listened to it and loved it.

http://youtu.be/7g6JD1DxVTA

Have a listen, learn English, and let me know what you think.

Yours, //Than x @ Bristol House

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x @ BRISTOL HOUSE [admin]
วันเวลาที่เขียน : 25-08-2557 , 10:23:20
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [546, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้
Enrich Your English Today!

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus