อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [000474] 


The Wisdom & Mentality We Share;

The Wisdom & Mentality We Share;

What screws us up most in life is the picture in our head of how it is supposed to be. (Unknown)

สิ่งที่ย่ำยีทำร้ายเรามากที่สุดในชีวิต คือภาพในหัวสมองของเรา ว่ามันสมควรเป็นอย่างไร (Unknown)

Lots of luv,

Than x @ Bristol House

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x @ Bristol House [admin]
วันเวลาที่เขียน : 19-08-2557 , 13:38:51
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [534, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้
Enrich Your English Today!

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus