อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [000376] 


The Buddha's Enlightenment;

The Buddha's Enlightenment;

However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

ไม่ว่าท่านจะอ่านคำศักดิ์ศิษย์ใด ไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไร มันจะมีค่าดีได้ไปได้อย่างไร หากท่านไม่ปฏิบัติ ตามที่ได้พูด ได้อ่านมา? - พระพุทธเจ้า

With best wishes,

Than x @ Bristol House

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x @ BRISTOL HOUSE [admin]
วันเวลาที่เขียน : 19-06-2557 , 10:18:58
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [683, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today
085-164-6105