อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001254] 


The roots of all goodness lie ..

The Buddha's Enlighthenment;

The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness. - Buddha

รากเหง้าของความดีงามทั้งหลาย​อยู่ในเนื้อดินของความซาบซึ้งสำนึกต่อบุญความดี​ -​พระพุทธเจ้า

Million-dollar​ Vocab;
- lie อ่านว่า​ 'ไล' แปลว่า​ ' วางอยู่'
- soil อ่านว่า​ 'โซ-เอลย์' แปลว่า​ 'ดิน', 'พื้นฐาน'
- goodness อ่านว่า​ 'กูด​ เนสส์' แปลว่า​ 'ความดีงาม'

Happy​ New Year!!

Than x

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x [admin]
วันเวลาที่เขียน : 04-02-2562 , 23:07:06
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [382, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today
085-164-6105