อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001218] 


We have to be lot more careful ..

Civilise Thailand;
We have to be lot more careful on the road in Thailand than we are now. It's one thing to watch this Think advert, another to witness it everyday in Thailand. It really has gotten worse. Can we do something?
https://youtu.be/YqOe4w1cvQc
Than @ Bristol House xx
www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than Bristol House x [admin]
วันเวลาที่เขียน : 14-08-2561 , 23:43:07
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [441, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today
085-164-6105