อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001208] 


The illiterate of the 21st century will ..

The illiterate of the 21st century will ..
Texts To Inspire;

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and unlearn, and relearn." - Alvin Toffler

คนไม่รู้หนังสือหรือคนไม่มีการศึกษาในยุคสมัยศตววรตที่ 21 นี้ ไม่ใช้คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่เป็นกลุ่มคนที่จมปลักอยู่กับการเรียนรู้จนคุ้นเคยเดิมแล้ว แล้วไม่สามารถล้มเลิกความคุ้นเคยเดิมๆ เหล่านั้นได้ รวมถึงไม่สามารถเรียนรู้ในเรื่องเดิมด้วยวิธีใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ - Alvin Toffler

Lots of luv,
Than x Bristol House xx
#Bristol #House #School of #English
Visit and study English at www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
Call 085-164-6105


รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x Bristol House [admin]
วันเวลาที่เขียน : 12-01-2561 , 18:23:42
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [827, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today Call 085-164-6105