อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001195] 


Everything is a test - khun Ey & khun James take TOEIC test at Bristol House

Everything Is A Test;
Look at my pupils taking TOEIC at Bristol house. I can assure you they were having a great time doing it in our class.
In photo: khun Ey & khun James
Lots of luv
Than x


รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than Bristol House xx [admin]
วันเวลาที่เขียน : 06-04-2560 , 21:45:29
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [743, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้
Enrich Your English Today!

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus