อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001188] 


All that we are is ..

All that we are is ..
The Buddha's Enlightenment;
All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become. - Buddha
สิ่งทั้งหลายเป็นผลจากสิ่งที่เราได้ครุ่นคิดมา ทุกอย่างคือความคิด เราคิดอะไร เราจะเป็นเช่นที่เราคิด - พระพุทธเจ้า
Lots of luv,
Than x Bristol House xxx
#Bristol House School of English
Visit and study English at www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
Call 085-164-6105
#Enrich your English at Bristol House - Miracle of Knowledge

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x Bristol House xx [admin]
วันเวลาที่เขียน : 21-02-2560 , 14:01:15
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [821, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้
Enrich Your English Today!

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus