อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001172] 


khun Man as Bristol House's lucky star

Everybody's A Star;

I am honoured to have met khum Man as we went over many great things in our TOEIC Masterclass course. Regardless of his already busy timetable at work, I am so proud of him because he not only managed to practice English in the course but also has been absolutely keen in English language itself. Undoubtedly, I think it's the most important thing to know what you want to accomplish and it was fabulous to see khun Man love his English and develop it so dramatically by taking each small step provided by our programme. He graduates from Bristol House School of English and I couldn't have been more proud.

In photo: (me Than Thanakon), Mr Man Krittee

Thank you for joining Bristol House and make it all wonderful.

Lots of luv,

Than x Bristol House xx
Bristol House School of English
Visit and study English at www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
Call 085-164-6105
Enrich your English at Bristol House - Miracle of Knowledge

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x Bristol House xx [admin]
วันเวลาที่เขียน : 07-01-2560 , 09:26:13
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [702, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้
Enrich Your English Today!

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus