อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001162] 


How to be mentally strong (TED)

Growing Up in Bristol House;

Hi all, I'm Than. How are you doing? So, I really like this clip and I thought I'd share it with you. It's about how to build mental strength to reach your greatest potential. Have a listen and learn some good English here. I hope you like it as much as I do.

The Secret of Becoming Mentally Strong | Amy Morin | TEDxOcala
https://youtu.be/TFbv757kup4

Best wishes,

Than x Bristol House xx
Bristol House School of English
Visit and study English at www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
Call 085-164-6105
Enrich your English at Bristol House - Miracle of Knowledge


รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than x Bristol House xx [admin]
วันเวลาที่เขียน : 29-12-2559 , 06:39:57
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [802, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today Call 085-164-6105