อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001145] 


Mr Nack Sawangpong joins me on IELTS Course

Everybody's A Star;


Studying with me at Bristol House can be really fun because it is my hope that you practise English as much as you possibly can throughout the course of studies so that at one point you feel really good about yourself using English. This journey can be a hard but truly a rewarding one. Essentially, I've seen successes of my pupils all the time. Needless to say, Mr. Nack has again proved that it works. He is one of those people who worked not only really hard to get it right but also really meticulously to have it done nice. I thank you for joining me on IELTS Life course at Bristol House. It was such a wonderful time indeed.


In photo: (me Than Thanakon), Mr Nack Sawanpong


Lots of luv,


Than Bristol House xxx
Visit www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
Call 085-164-6105
Bristol House Miracle of Knowledgeรูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than Bristol House xx [admin]
วันเวลาที่เขียน : 08-11-2559 , 22:47:52
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [616, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today Call 085-164-6105