อ่านบทความรู้ภาษาอังกฤษ เขียนโดย แทน ธนกร ศรีแก้ว
Bristol House
School of English
Join our network!
Read a post


New Topic
ก่อนหน้า ถัดไป
หมายเลขกระทู้ [001128] 


Mr Bank Ittipol Takes IELTS Life Course at Bristol House

Everybody's A Star;


Bristol House English School is absolutely honoured to have witnessed our Bank Ittipol who has recently graduated from the IELTS Life course. We had a great time in the class indeed. We cannot thank you enough for all your hard work and contributions. Yet, I must express my appreciation for your determination to be good in English as well as your great diligence in improving its skills so consistently which made it all so much fun throughout the entire course.


Thank you for joining Bristol House.


In photo: Mr Bank Ittipol, (me Than Thanakon)


Lots of luv,


Than Bristol House xx
Visit www.bristolhouse.net
www.facebook.com/ThanEnglishClub/
www.youtube.com/channel/UCqtpB0APy3Iy6ZPScLdjlZg
Call 085-164-6105
Bristol House Miracle of Knowledge

รูปประจำตัว admin
ชื่อผู้เขียน : Than Bristol House xx [admin]
วันเวลาที่เขียน : 01-11-2559 , 22:51:58
ข้อมูลกระทู้ : อ่าน, ตอบ [607, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx]
ก่อนหน้า ถัดไป
Bristol House Miracle of Knowledge
บริสตอลเฮ้าส์ ปาฏิหาริย์ของความรู้

English Language Courses - Study in Online Courses - Study Thai Langauge - Learn About Our Service - Read and Share Your Thoughts on Noticeboard - Create Your Account - Log in to My Bristol House Panel - Get Your Password If Forgotten - Contact Us
Join Bristol House on Facebook (ThanEnglishClub) - Get Full Access to Our Bristol House Campus
Enrich Your English at Bristol House Today Call 085-164-6105